Centrum polubownego rozwiązywania sporów dotyczących żywności

Rodzaje sporów

Centrum Polubowne rozpatruje spory konsumenckie dotyczące:

  • jakości handlowej produktów spożywczych
  • oznakowania produktów spożywczych
  • konkursów i loterii promocyjnych związanych z żywnością
  • komunikacji z konsumentem związanej z żywnością