Centrum polubownego rozwiązywania sporów dotyczących żywności

Zakres

Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów prowadzone przez Centrum Polubowne polega na:

  • umożliwieniu zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony – bezstronna osoba (mediator) pomaga ułatwić kontakt i wesprzeć w komunikacji skonfliktowane strony sporu
  • przedstawienie stronnym propozycji rozwiązania sporu – bezstronna osoba (koncyliator) zapoznaje się z argumentami obu stron sporu i proponuje jego rozwiązanie

 

Postępowanie mające na celu rozwiązywanie sporu konsumenckiego

Umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony

Przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu