Centrum polubownego rozwiązywania sporów dotyczących żywności

Informacje ogólne

Przedsiębiorcy, którzy zobowiązali się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami przez Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów dot. Żywności:

  • …..
  • ……

 

Podmioty zainteresowane wyborem Centrum

Zapraszamy do kontaktu wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych pozasądowym rozwiązywaniem sporów z konsumentami na zasadach określonych w regulaminie Centrum